34329-000000-210274.jpg  
《台北歌手》視覺海報

文章標籤

yi-jing 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

photos_26439_1528699283_37021f169fe777a79b87bd95ec117d0c.jpg  
《只有大海知道》主視覺海報

文章標籤

yi-jing 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_0250.JPG  
DSC_0255.JPG  

文章標籤

yi-jing 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  DSCF8768.jpg  
隱身在大稻埕裡的Modern   Mode Café

文章標籤

yi-jing 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  DSC_9978.jpg  
限定誠品書店《誠品雲中製造所》

文章標籤

yi-jing 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC00460.JPG    
DSC00455.JPG  

文章標籤

yi-jing 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC09910.JPG  

文章標籤

yi-jing 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCF5186.JPG      

文章標籤

yi-jing 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  
DSC00092.JPG  

文章標籤

yi-jing 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

YGbRAQDur6RZWWgj8E50-1602x2282.jpg  
《大佛普拉斯》的視覺海報

文章標籤

yi-jing 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()